Hoe werkt een harde schijf?

Wat is een harde schijf?

Een harde schijf of HDD (Hard Disk Drive) , is een computeronderdeel waarop gegevens bewaard kunnen worden. De data is blijvend, in tegenstelling tot het vluchtige Random-Access Memory (RAM) en blijven ook bewaard als de computer uit staat. Een harde schijf is tegenwoordig altijd voorzien van een controller. Dit is een chip die de toegang tot de data op de schijf regelt.


Onderdelen en hun functies,  van een HDD

Een harde schrijf heeft een aantal onderdelen, ik benoem er 5 die erg belangrijk zijn voor een data recovery:

 

  1. Platter
  2. Lees/schrijf kop
  3. Motor
  4. Actuator arm
  5. Actuator

 

De functie van deze onderdelen zijn niet moeilijk te raden. Op de platter is een dun laagje magnetisch materiaal aan gebracht waarop de data word geschrijf. De lees/schrijfkop kan de data van de platter lezen  en bewerken. De motor laat de platter draaien zodat de data lang de kop komt en actuator zorgt er voor dat de kop naar link en recht kan bewegen. De meest schijven hebben meerdere platters met ieder zijn eigen lees/schrijfkop.

onderdelen harde schijf

Als we de schrijf omdraaien dan zien we een PCB (Printed Circuit Board) beter bekend als printplaat. Hier zitten een paar interessante chips op, namelijk:

 

  • RAM
  • ROM
  • HDC

 

Meestal zijn ze goed te herkennen maar de locatie van deze chips is op elke model weer anders. De RAM chip kan je meestal herkennen aan zijn rechthoekige vorm. Leuk om deze chip te herkennen maar word meestal niet veel mee gedaan bij een data recovery.

 

De ROM (Read-Only Memory) of BIOS (Basic Input/Output System) chip, is een kleine chip met 8 pinnen, meestal begint het nummer wat op de chip staat met 25. Deze chip bevat het firmware. Het firmware bevat unieke configuratiegegevens van de HDD om toegang te krijgen tot de data op de harde schijf. Als het firmware ontbreekt of onjuist is, is er geen toegang tot de harde schijf. Als er bij data recovery gekozen word om de PCB te vervangen dan word deze chip overgezet naar de donor PCB. Soms zijn er 2 BIOS chips aanwezig dan worden ze beide overgezet naar de donor en soms is deze chip niet aanwezig op de PCB dan zit het firmware in de controller chip.

 

De controller chip, ook wel HDC (Hard Disk Controller), is te herkennen aan zijn grote, vierkante vorm. Zijn primaire functie is het vertalen van de instructies die komen van de computer. Deze vertaling is nodig anders zou de schijf de computer niet verstaan en andersom. Soms zit er in deze chip ook het firmware dan moet de controller verhuist worden naar de donor PCB.